+1 رای
در Javscript توسط (141 امتیاز)
سلام

آیا میشه که یک آرایه رو به عنوان پارامتر برای یک فانکشن تعریف کرد؟یعنی به این شکل: (function(arr[],  x

چون من برای من خطا میگیره.

1 پاسخ

+1 رای
توسط (161 امتیاز)

سلام 

بله به این شکل میشه تعریف کرد

}(function foo([a,b,c], d
 ;(console.log(a,b,c,d
{
4 3 2 1//(foo([1,2,3], 4
یا مثلا
;[const arr=[1,2,3
 }(function foo(array,d
}(++for(let i = 0; i < array.length; i
    ;([console.log(array[i
{
;(console.log(d
 {
(foo(arr,4
1
2
3
4
آیا نیاز به راهنمایی داری؟ پرسش خودت رو اینجا مطرح کن و پاسخش رو از منتورهای کارادمی و اعضای بوت کمپ ها بگیر. اگر جواب سوالی رو میدونستی پاسخ رو به اشتراک بگذار.
برای دسترسی به این بخش , لطفا ثبت نام خود را انجام دهید My Karademy
...